Etkili İletişim Covid-19'u Yener Mi?

Markaların sahip oldukları pazar payını yapmış oldukları etkili ve stratejik iletişim çalışmaları ile doğru orantılı olarak artırdıkları kanıtlanmış bir gerçek. Ancak bu iletişim çalışmalarının sürekliliğini sağlamak da, markanın pazardaki rekabet avantajını ve payını kaybetmemek adına, son derece önemli.

İçerisinde bulunduğumuz pandemi süreci, herkes için, zorlu bir dönemi beraberinde getirdi. Özellikle fuarların ertelenmesi ve sıcak satış faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi ile beraber, başta ev dışı tüketim ve sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere, pek çok firmanın hedefledikleri ciroların altında kaldığını gözlemliyoruz. Gelen aşı haberleri ile beraber biraz moral bulmuş olsak da, pandeminin tam olarak ne zaman sona ereceği hakkında net bir hükme varmak için henüz çok erken. Ancak her kriz döneminde olduğu gibi, pandemi sürecinde değerini koruyan markaların, bu sürecin sonunda daha güçlü olacağı şüphesiz. Markaların değerini koruyabilmesinin yolu da hedef kitlesi ile iletişime devam etmesinden geçiyor. Bu iletişim süreçlerinde de markanın güvenilir ve dürüst bir yaklaşım sergilemesi, herkesin son derece kırılgan olduğu bir dönemde daha da önem taşıyor. Bu nedenle markanın sunduğu ürün veya hizmetin vaatlerini doğru ve içten bir şekilde anlatırken, bu vaatlerde gerçekçi olmasının önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz.

Pandemi sürecinde yapılacak olan marka iletişiminde bir başka önemli nokta ise mecra kullanımları... Özellikle yeni normal sürecinin başlaması ile beraber, uzunca bir süreci evde geçiren kitlenin, bu dönemin bir şans olduğunu düşünerek, ev dışında daha fazla vakit geçirmeye başladığını görüyoruz. Bunun da daha fazla fark edilebilmek adına, iletişimi yeniden entegre bir şekilde bütünleşik mecra stratejisine taşıma noktasına yönlendirmesi gerektiğine inanıyoruz.

Sonuç itibariyle, bütçeleri kısabilmek adına diyaloğu kesmek yerine, hedef kitlesiyle iletişimine ara vermeden devam eden, arasındaki bağı güçlü tutmaya çalışan markaların, pandemi sürecinin sonunda daha güçlü olacağı kanısındayız.